Läsa och skriva

Språket är en förutsättning för barns utveckling och lärande. I våra förskolor i Laröd använder vi en metod som heter Att skriva sig till läsning för att utveckla barnens läs- och skrivinlärning. Metoden används framförallt med elever i skolan, men vi har anpassat metoden för våra barn redan i förskolan.

Knäcka läskoden med digital teknik

Metoden Att skriva sig till läsning ger barnen en skjuts i att knäcka läskoden. Det är främst finmotoriken som är ett hinder i barnets läs- och skrivinlärning. Hjärnan vill och kan lära sig att förstå text men det lilla barnets fingrar klarar ännu inte av att hålla i en penna. Därför använder vi surfplattor tillsammans med barnen. Ett barn som skriver på en surfplatta kan ägna hela sin energi åt att förstå och behöver inte samtidigt kämpa med motorik och att forma bokstäver med en penna på ett papper. Då blir barnet också tidigt en producent. Det som barnet skapat själv blir också mer intressant att lära sig läsa och förstå, även för de barn som från början skriver bokstäver utan att ha knäckt läskoden. Många av våra barn skapar också egna böcker genom enkla appar på surfplattan.

Nära samarbete med våra grundskolor

Vi har ett nära samarbete om metoden med våra grundskolor i Laröd – Laröds skola och Holstagårdsskolan. Vi samarbetar också vid överlämningen när barnet ska börja skolan, så att skolan möter barnet på rätt nivå i deras läs- och skrivutveckling.

I våra kommunala skolor i Helsingborg lovar vi att alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår. I förskolan är det inte ett mål i sig att barnen ska lära sig att läsa och skriva, men vi fångar de barn som visar lust och nyfikenhet för att läsa och skriva egna bokstäver.