Rosenvägens förskola i Helsingborg

Vi är den lilla förskolan med de stora möjligheterna där skapande, IKT, miljömedvetenhet och musik är en viktig del av verksamheten. Vi använder temaarbete som verktyg för att göra barnen medvetna om deras påverkan i naturen samt med hjälp av olika estetiska och multimodala uttrycksformer leda väg för spännande lärdomar.